Adviesbureau voor inkoop en facilitair management
Neem direct contact op

Revitalisering contracten

Veel organisaties werken al jaren met hetzelfde schoonmaakbedrijf en zijn tevreden over de dienstverlening en de samenwerking met dit schoonmaakbedrijf. Schoonmaak is echter een dynamisch proces dat constant in beweging is en waar de kwaliteit dus nooit constant kan zijn. Door krimpende budgetten en in het kader van kostenbeheersing wordt men vaak gedwongen om de schoonmaak opnieuw tegen het licht te houden. In veel gevallen wordt dan besloten om de schoonmaak aan te besteden, terwijl dat is niet altijd nodig is. Zeker niet als de opdrachtgever tevreden is met het schoonmaakbedrijf waar al jaren naar tevredenheid mee samengewerkt wordt.

Key-Quality kan een bijdrage leveren aan de revitalisering van het schoonmaakcontract. In de praktijk houdt dit in dat Key-Quality de schoonmaak opnieuw zal inrichten. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er gekozen wordt voor een andere contractvorm. Gaat de voorkeur uit naar een handelingencontract of naar een prestatiecontract? Wat zijn de voordelen van de ene contractvorm ten opzichte van de andere contractvorm? Wat zijn de randvoorwaarden om een bepaalde contractvorm succesvol te implementeren? Dit zijn vragen die in het beginstadium van het proces gesteld worden. De informatie die hieruit voortkomt dient beschikbaar te zijn omdat hierop de besluitvorming gebaseerd wordt. Key-Quality kan u ondersteunen in het nemen van deze belangrijke besluiten.

Wij onderscheiden ons doordat wij actief zijn op operationeel en tactisch niveau, maar ook op strategisch niveau. Daardoor kunnen wij u ondersteunen bij álle vraagstukken ten aanzien van schoonmaak, ook als dit bijvoorbeeld betrekking heeft op beleidsontwikkeling of commerciële vraagstukken. De ervaring leert dat het strategische niveau juist het niveau is waarop de opdrachtgever behoefte heeft aan advisering en ondersteuning. Wat zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de markt? Hoe kan de opdrachtgever zo goed mogelijk gebruik maken van alle mogelijkheden of, hoe kan het beste geanticipeerd worden op toekomstige ontwikkelingen? Ook met dit soort vraagstukken kunt u bij Key-Quality terecht.

Door de jarenlange ervaring van Key-Quality binnen het vakgebied schoonmaak bestaat onze bijdrage uit gedegen onderbouwde en haalbare voorstellen, afgestemd op de situatie van de opdrachtgever. Het resultaat bestaat uit adequate ondersteuning en advies over de geformuleerde vragen.

Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl