Adviesbureau voor inkoop en facilitair management
Neem direct contact op

DKS Monitor

De directe leiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse procesbewaking omtrent het schoonmaakonderhoud bij de betreffende opdrachtgever. Voor deze procesbewaking dient het Dagelijks Kontrole Systeem (DKS) toegepast te worden. Hiermee stuurt het betreffende schoonmaakbedrijf het schoonmaakproces.

Key-Quality heeft de DKS monitor ontwikkeld. Dit instrument is bedoeld om de uitslagen van DKS-controles te analyseren en door middel van grafieken te visualiseren. De DKS monitor genereert stuurinformatie die gebruikt kan worden om het schoonmaakproces te optimaliseren. Het schoonmaakbedrijf kan deze informatie gebruiken om op ieder gewenst moment inzicht te verkrijgen in het schoonmaakproces.

Monitoren
Het verantwoordelijke schoonmaakbedrijf kan de prestaties van haar medewerkers in één oogopslag volgen en ingrijpen als de resultaten buiten de afgesproken bandbreedte vallen. Key-Quality levert maandelijks een overzicht bestaande uit de volgende gegevens:

Stuurinformatie op taak/medewerkerniveau

•   Aantal vuilfouten per maand ;
•   Aantal methodefouten per maand;
•   Aantal periodieke fouten per maand;
•   Totaal aantal gemiddelde fouten per maand;
•   Overzicht van aantal fouten per element per maand;
•   Overzicht van foutsoort per element per maand;
•   Overzicht van aantal fouten per element cumulatief per jaar;
•   Overzicht van foutsoort per element cumulatief per jaar.

Stuurinformatie op locatieniveau

•  Aantal fouten per taak per maand;
•  Totaal aantal fouten per locatie per maand;
•  Aantal ingeleverde DKS formulieren per locatie per maand.

Deze resultaten worden tevens grafisch weergegeven.

Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl