Nulmeting schoonmaakonderhoud

Contractwisseling
Als er een contract afgesloten wordt met een nieuw schoonmaakbedrijf, dan is het voor alle partijen van belang dat het nieuwe schoonmaakbedrijf een goede start kan maken. Het nieuwe schoonmaakbedrijf moet kunnen starten vanuit een goede uitgangssituatie. Om dit te bereiken, dient eventueel achterstallig onderhoud hersteld te worden. Dit kan door het zittende schoonmaakbedrijf uitgevoerd worden, maar veelal wordt de opdracht aan het nieuwe schoonmaakbedrijf gegeven om het achterstallig onderhoud te herstellen.

Achterstallig onderhoud
Om de uitgangspositie vast te leggen en om vast te stellen of er sprake is van achterstallig onderhoud en hoe ernstig dit achterstallig onderhoud is, kan een nulmeting uitgevoerd worden. De uitvoering van een nulmeting kan Key-Quality als onafhankelijke organisatie voor haar rekening nemen. Met name het periodieke schoonmaakonderhoud wordt in de geselecteerde ruimten beoordeeld. De controlewerkzaamheden worden uitgevoerd door onze vaste gediplomeerde VSR-kwaliteitsinspecteurs. Het oude én het nieuwe schoonmaakbedrijf kunnen desgewenst tijdens de controle aanwezig zijn.

Werkwijze
De inspecteurs van Key-Quality inspecteren een representatief ruimtebestand van de betreffende locatie. Van alle ruimtecategorieën die in het betreffende gebouw aanwezig zijn, wordt een aantal ruimten beoordeeld. Bureaukamers, verkeersruimten en sanitair worden altijd beoordeeld. Per ruimte worden de aangetroffen verstoringen  geregistreerd en wordt aangegeven in welke mate de verstoringen aanwezig zijn (Licht, matig of veel). Indien de inspecteurs van Key-Quality omstandigheden vaststellen die nadelig  werken voor het schoonmaakonderhoud, wordt dit eveneens gerapporteerd.

Rapportage
De bevindingen van de inspecteurs worden in een duidelijke en heldere rapportage vastgelegd. Deze rapportage fungeert als basis voor de gesprekken tussen het zittende schoonmaakbedrijf, het nieuwe schoonmaakbedrijf en de opdrachtgever.

De nulmeting is een instrument dat separaat ingezet kan worden, maar maakt tevens onderdeel uit van het Management Control Systeem (MCS) van Key-Quality.

Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl