VSR - inventarisaties

Om VSR-controles uit te kunnen voeren, dient voorafgaande aan de controles éénmalig op elk object een ‘VSR-inventarisatie’ uitgevoerd te worden. Aansluitend kan dan op elke locatie een VSR-controle uitgevoerd worden.

De volgende ruimtecategorieën worden in de VSR-controles onderscheiden:

•    Bureaukamers / kantoorruimten (AQL 7)
•    Verkeersruimten (AQL 7)
•    Specifiek (AQL 7) dit zijn alle bijzondere ruimten, laboratoria enz.
•    Sanitair (AQL 4)
•    Behandelkamers (AQL 3)
•    Verpleegruimten (AQL 3)

De inventarisatie moet antwoord geven op de volgende twee vragen:

I.    Hoeveel ruimten zijn er per categorie?
II.    Hoeveel elementen zijn er per categorie?

Per categorie wordt een lijst gegenereerd met ruimten die vervolgens gebruikt wordt bij het vaststellen van het aantal beoordelingseenheden en bij het bepalen van de steekproef: De inventarisatiestaat van het gebouw. Daarnaast ontstaat er een lijst met elementen die gebruikt wordt voor het vaststellen van het maximaal aantal foutmogelijkheden  ( MAF-waarde): de inventarisatiestaat van de ruimten. Onder het maximaal aantal foutmogelijkheden wordt verstaan: het aantal fouten dat gemiddeld per beoordelingseenheid gemaakt kan worden.

Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl