Kwaliteitsbelevingsonderzoek

Kwaliteitsbeleving staat in toenemende mate in de belangstelling van vele organisaties. Voornamelijk facilitaire organisaties zijn hier enorm op gericht. Technische kwaliteit heeft jarenlang de aandacht gehad, omdat dit beter te meten was. Key-Quality heeft zich de laatste 8 jaar gespecialiseerd in het uitvoeren van kwaliteitbelevingsonderzoeken binnen het facilitaire werkveld.

Door geautomatiseerde gegevensverwerking kan bijvoorbeeld een vrij objectief beeld geschapen worden van de kwaliteitsbeleving over de dienstverlening. Onlangs hebben wij hiervoor in samenwerking met wetenschappelijk onderzoeksbureau Flycatcher een nieuw meetinstrument ontwikkeld. Met dit speciaal ontworpen instrument worden de gegevens geautomatiseerd verwerkt en krijgt de opdrachtgever snel inzicht in de resultaten van de onderzoeken.

De doelstelling van het kwaliteitbelevingsonderzoek is om het huidige niveau van de kwaliteitsbeleving vast te stellen en om informatie te verzamelen die als stuurvariabele gebruikt kan worden, teneinde de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren. Onderstaand een toelichting over de opzet van het onderzoek.

De vragenlijst biedt de mogelijkheid om:
         -   Verbanden aan te tonen tussen het totaalcijfer, cijfers per
              thema en onderliggende items;
         -   Analyses uit te voeren op basis van achtergrondkenmerken
             (kruisverbanden leggen);
         -   Open antwoorden en verbeterpunten te geven.

De resultaten/rapportage
De resultaten worden weergegeven in een uitgebreid en duidelijk rapport. De resultaten worden hierbij weergegeven in duidelijke tabellen en/of grafieken. Ook worden er verbanden weergegeven in de vorm van prioriteitenmatrices. Door middel van de prioriteitenmatrix kan in één oogopslag gezien worden waar de verbeterpunten liggen.

Key-Quality kan, indien gewenst, ook de onderzoeksgegevens analyseren, conclusies trekken en aanbevelingen formuleren. Ook is het mogelijk om een werknemer van Key-Quality zitting te laten nemen in een werkgroep en het opstellen en implementeren van verbeterplannen te laten begeleiden. Uiteraard kan Key-Quality ook een presentatie van de onderzoeksresultaten verzorgen.

Kwaliteitbelevingsonderzoek is een instrument dat separaat ingezet kan worden, maar maakt tevens onderdeel uit van het contractmanagement van Key-Quality.

Artikel Professioneel schoonmaken
Artikel Sturing door meten belevingskwaliteit 

Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl