Adviesbureau voor inkoop en facilitair management
Neem direct contact op

Medewerkertevredenheidonderzoek

Het belang van tevreden medewerkers
Het is van belang te weten hoe werknemers denken over hun eigen organisatie en hun persoonlijke positie daarin, omdat totale zorg voor kwaliteit moet beantwoorden aan de behoeften en verwachtingen van het personeel. In deze tijd van consumentisme, downsizing en massaontslagen lijkt loyaliteit te worden opgeofferd aan het snelle geld en makkelijke oplossingen. Het is echter duidelijk dat loyaliteit tussen een organisatie en haar klanten, tussen de werkgever en werknemer een cruciaal concurrentievoordeel oplevert. Want loyale werknemers creëren loyale klanten. En alleen loyale klanten komen blijvend terug. Met goede kwaliteit creëert u weliswaar tevredenheid, maar geen loyaliteit. Daar is meer voor nodig: uw klanten worden pas loyaal als u hun verwachtingen overtreft.

Analyse en advisering
Nadat het onderzoek voltooid is, wordt door Key-Quality een rapport opgesteld waarin de feitelijke onderzoeksgegevens opgenomen zijn. Tevens worden alle eisen, wensen of behoeftes die kenbaar gemaakt zijn door middel van antwoorden op de open vragen, in het rapport vermeld. Daarnaast wordt door middel van prioriteitenmatrices duidelijk waar de accenten op dienen te liggen in het verbeterplan.

Key-Quality kan, indien gewenst, ook de onderzoeksgegevens analyseren, conclusies trekken en aanbevelingen formuleren. Ook is het mogelijk om een werknemer van Key-Quality zitting te laten nemen in een werkgroep en het opstellen en implementeren van verbeterplannen te laten begeleiden. Uiteraard kan Key-Quality ook een presentatie van de onderzoeksresultaten verzorgen.

Managementinstrument
Medewerkerstevredenheidsmetingen worden frequent door Key-Quality uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onlangs met wetenschappelijk onderzoeksbureau Flycatcher ontwikkelde onderzoeksinstrument. Doordat de verwerking van de onderzoeksdata volledig geautomatiseerd is, heeft het aantal respondenten (onbeperkt) geen invloed op de snelheid waarmee de resultaten gepresenteerd worden, noch op de tariefstelling van het onderzoek. De onderzoeksresultaten kunnen daarnaast ook gesplitst worden, per leidinggevende of per afdeling bijvoorbeeld. Wanneer u met het INK-model werkt, dan heeft u met dit onderzoek één van de belangrijkste velden van het INK-model ingevuld.

Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl