Stichting Kindante De Europese aanbesteding schoonmaak en de Europese aanbesteding onderwijs leer pakket zijn in opdracht van Kindante door Key-Quality uitgevoerd.
De Europese aanbesteding schoonmaak en de Europese aanbesteding onderwijs leer pakket zijn in opdracht van Kindante door Key-Quality uitgevoerd.
Tevens neemt Key-Quality ieder kwartaal deel aan het stuurgroepoverleg schoonmaak en worden er VSR-controles uitgevoerd op de Kindantescholen.

Over Stichting Kindante

Stichting Kindante, leren leren, leren leven, gevestigd te Sittard, vormt het bestuur van 44 basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, die deel uit maken van een regionaal expertisecentrum (REC). De stichting kent de denominaties openbaar, bijzonder en algemeen bijzonder. Binnen de denominatie bijzonder zijn een aantal scholen met katholieke signatuur en twee scholen met protestants-christelijke signatuur. Onder de Stichting Kindante vallen circa 10.000 leerlingen en bijna 800 personeelsleden.
Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl