Diensten

Key-Quality levert een breed scala aan diensten. De diensten kunnen onderverdeeld worden in: inkoop en aanbestedingen, contractmanagement, kwaliteitscontrole, onderzoek en interim management.

Inkoop en aanbestedingen
Advies met betrekking tot inkoop wordt door Key-Quality met name binnen het facilitaire werkveld uitgevoerd. Dit is een zeer breed spectrum. De dienstverlening strekt zich uit van het (Europese) aanbestedingen, tot het opstellen van service level agreements en het samenstellen van een producten dienstencatalogus. Het begeleiden van aanbestedingen neemt echter de belangrijkste plaats in. Key-Quality heeft zich de laatste jaren vooral gespecialiseerd in het begeleiden van aanbestedingen voor schoonmaak, multifunctionals, onderwijsleerpakketten en ICT hardware en -beheer. Ook het ombouwen van contracten van planmatige naar resultaatgerichte schoonmaak heeft zich ontwikkeld tot een specialiteit van Key-Quality. Dit resulteert dan in het afsluiten van een prestatiecontract tussen een opdrachtgever en een schoonmaakbedrijf.
Naast het begeleiden van bovenstaande aanbestedingen wordt ook ondersteuning geleverd bij de aanbesteding van andere allerlei andere producten en diensten.

Personeelsdiensten
Key-Quality levert diverse personeelsdiensten voor haar opdrachtgevers. Zo kunnen onze opdrachtgevers bij ons terecht voor interim management, detachering en voor werving & selectie. Voor alle onderdelen werkt Key-Quality met bijzonder concurrende tarieven. Key-Quality is gespecialiseerd in facilitaire functies.

Contractmanagement
Onder de hoofdgroep contractmanagement zijn een aantal activiteiten opgenomen die gekenmerkt worden doordat Key-Quality de verantwoordelijkheid neemt voor het resultaat van deze activiteiten.

Kwaliteitscontrole
Kwaliteitscontrole vindt vooral plaats binnen de schoonmaakdienstverlening. Met het Management Control Systeem (MCS) sluit Key-Quality aan op de regieorganisatie die momenteel een belangrijke ontwikkeling in de markt vormt. VSR schoonmaakcontroles vormen een belangrijke applicatie binnen het MCS. Het marktaandeel van Key-Quality met betrekking tot VSR-controles stijgt fors. De controles worden uitgevoerd in het hele land, bij bedrijven, ziekenhuizen en andere zorginstellingen én uiteraard bij overheid en onderwijs. Naast VSR-controles vormen ook visuele controles, audits, nulmetingen, kwaliteitbelevingsonderzoeken, marktconformiteitstoetsingen en contract counseling onderdeel van het Management Control Systeem van Key-Quality.

Onderzoek
Onderzoek heeft betrekking op kwaliteitbelevingsonderzoek, klanttevredenheidsonderzoek, medewerkertevredenheidsonderzoek en behoefteonderzoek. De onderzoeken worden in diverse marktsegmenten uitgevoerd, zowel in het primaire proces (extern onderzoek) als in het secundaire proces (intern onderzoek). Onderzoek binnen het facilitaire werkveld en binnen de kinderopvang vormt een substantieel deel van het totaal aan onderzoeken dat door Key-Quality uitgevoerd wordt.

Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl