Privacy verklaring

Key-Quality BV verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het betreft dan medewerkers en klanten.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, zoals een bankrekeningnummer.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Key-Quality BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

BSN nummer
Kopie ID
VOG verklaring

Waarom we gegevens nodig hebben
Key-Quality BV verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
Voor de uitvoering van een overeenkomst, hetzij een arbeidsovereenkomst, hetzij een project/klant overeenkomst.

Hoe lang we gegevens bewaren
Key-Quality BV zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en):
Voor zolang als het contract met de medewerker loopt. Indien de medewerker uit dienst gaat bewaren wij de gegevens gedurende 2 jaar.

Voor zolang de samenwerking met de klant loopt. Indien de samenwerking stopt bewaren wij de gegevens gedurende 3 jaar.

Communicatie
Wanneer je ons een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform e wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij jou naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.

Delen met anderen
Key-Quality BV deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is inzake hetgeen is overeen gekomen in de arbeidsovereenkomst of voor het uitvoeren van een overeenkomst met de klant. In deze gevallen nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.
Je moet hierbij denken aan de volgende personen/bedrijven/instellingen:

Vossen advies, extern salaris administratie kantoor, in verband met salarisbetaling medewerkers
MTSR Arbo dienst, in verband met verzuimregistratie
Externe ICT afdeling

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar informatie@key-quality.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burger servicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Key-Quality zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Key-Quality BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon via informatie@key-quality.nl.