Wij zijn uw adviesbureau voor inkoop en facilitair management.

IN DEZE BRANCHES LEVEREN WIJ
DE VOLGENDE DIENSTVERLENING

OPTIMUM METING

Klantbeleving wordt voor organisaties steeds belangrijker. Uiteraard staat in  schoonmaakdienstverlening voorop dat de technische kwaliteit en daarmee de hygiëne in orde is. Echter, de eindgebruiker hecht in toenemende mate waarde aan beleving. In de optimale situatie worden zowel de technische schoonmaakkwaliteit als ook de belevingskwaliteit positief beoordeeld. Toch krijgen facilitaire organisaties regelmatig te maken met ontevreden eindgebruikers terwijl de uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden technisch goed zijn uitgevoerd. De beleving van de kwaliteit strookt in dat geval niet met hetgeen is afgesproken met de schoonmaakdienstverlener. Het omgekeerde gebeurt ook: eindgebruikers zijn tevreden maar de technische schoonmaakkwaliteit is niet in orde. In beide gevallen dient actie ondernomen te worden.

De door Key-Quality en Flycatcher ontwikkelde OPTIMUM-meting biedt de oplossing voor dit probleem en geeft inzicht in beide: er wordt een link gelegd tussen de technische schoonmaakkwaliteit (VSR) en de beleving van een aantal eindgebruikers op datzelfde moment. Willekeurige gebouwgebruikers worden per ruimtesoort gevraagd hoe de (schoonmaak)beleving van de ruimten is. Ook wordt gevraagd naar de houding en uitstraling van de schoonmaakmedewerkers op locatie. Zij spelen immers een belangrijke rol in de schoonmaakbeleving. Is men zeer tevreden of juist ontevreden dan vragen wij door.

Deze input wordt gecombineerd met de technische kwaliteit uit de VSR waarmee  facilitair managers beschikken over de optimale stuurinformatie. Niet voor niets noemen we dit de OPTIMUM-meting.

ORGANISATIES WAAR WE
VOOR WERKEN