KUNNEN WE
JE HELPEN?

Helpen en faciliteren doen we graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Nulmeting

Contractwisseling
Als er een contract afgesloten wordt met een nieuw schoonmaakbedrijf, dan is het voor alle partijen van belang dat deze nieuwe partner een goede start kan maken. Het nieuwe schoonmaakbedrijf moet kunnen starten vanuit een goede uitgangssituatie. Om dit te bereiken, dient eventueel achterstallig onderhoud uitgevoerd te worden. Dit kan door zowel de zittende partij als ook door de nieuwe partij uitgevoerd worden. Om de uitgangspositie vast te leggen en om vast te stellen of en in welke mate er sprake is van achterstallig onderhoud kan een nulmeting uitgevoerd worden (voornamelijk toetsing op achterstallig periodiek werk). Deze nulmetingen worden uitgevoerd door onze vaste gediplomeerde VSR-kwaliteitsinspecteurs.
Rapportage
De bevindingen worden in een duidelijke en heldere rapportage vastgelegd. Deze rapportage fungeert als basis voor de gesprekken tussen het zittende schoonmaakbedrijf, het nieuwe schoonmaakbedrijf en de opdrachtgever.

KUNNEN WE
JE HELPEN?

Helpen en faciliteren doen we graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.