Woningcorporaties

De woningmarkt is volop in ontwikkeling. De vraag naar betaalbare woningen blijft onverminderd hoog. Veel woningcorporaties willen bijbouwen en bestaande woningen moeten duurzamer.

De noodzaak om een grotere maatschappelijke rol te spelen, veranderingen in wet- en regelgeving en toenemende klantbehoeften leiden ertoe dat woningcorporaties zich wendbaar en flexibel

moeten opstellen om op tijd in te kunnen spelen op al deze veranderingen.

De samenleving verwacht daarnaast ook dat corporaties denken en handelen vanuit toegevoegde waarde voor de maatschappij in plaats van alleen uit winst.

Wij werken voor een aantal woningcorporaties waaronder Weller Wonen en Woningstichting Servatius.

ORGANISATIES WAAR WE
VOOR WERKEN