KUNNEN WE
JE HELPEN?

Helpen en faciliteren doen we graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.

HACCP-meting

HACCP staat voor ‘Hazard Analysis and Critical Control Points’. In het Nederlands: analyse van de gevaren en de kritische beheers punten in het productieproces.
Levensmiddelen moeten veilig genuttigd kunnen worden. Daarom is de hygiëne tijdens de gehele productie een belangrijk aandachtspunt. Het HACCP-systeem helpt hierbij. Hierin zijn de risico’s in kaart gebracht en beschrijven de individuele schakels in de productieketen hoe deze gevaren worden beheerst. Op basis van de HACCP-richtlijnen worden door Key-Quality metingen uitgevoerd op de naleving van de hygiënerichtlijnen uit de hygiënecode.

KUNNEN WE
JE HELPEN?

Helpen en faciliteren doen we graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.