KUNNEN WE
JE HELPEN?

Helpen en faciliteren doen we graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Digitalisering van tekeningen

Van een gebouw zijn vaak geen digitale tekeningen, maar wel (technische) tekeningen op papier beschikbaar. Als deze tekeningen gedigitaliseerd worden kunnen ze uitstekend gebruikt worden voor het facilitair beheer en kunnen ze ook eenvoudig actueel worden gehouden.

Wij kunnen bestaande tekeningen op een snelle en vakkundige manier digitaliseren. Tevens wordt daarbij een overzicht gemaakt van:

  • De oppervlakte per ruimte, per verdieping en per gebouw
  • Toewijzing van ruimtenummering
  • Indeling van ruimten naar ruimtecategorie en vloerafwerking
    (afhankelijk van de verkregen informatie)

KUNNEN WE
JE HELPEN?

Helpen en faciliteren doen we graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.