KUNNEN WE
JE HELPEN?

Helpen en faciliteren doen we graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contractmanagement

In contractmanagement wordt geborgd, dat de gecontracteerde partij de werkzaamheden uitvoert of de diensten en/of goederen levert, binnen de randvoorwaarden, zoals dit contractueel is overeengekomen. Hiervoor wordt alle informatie gebruikt, die met contractbeheer is verzameld. Het resultaat van contractmanagement is dat de doelstelling zoals deze (SMART) geformuleerd is in het bestek voor de aanbesteding, gerealiseerd wordt. Dit gebeurt o.a. door middel van het beheren en bewaken van de gemaakte afspraken, het voeren van accountgesprekken, communiceren met de interne klanten, het ontwikkelen van procedures, het bijsturen en tenslotte het optimaliseren van de dienstverlening.

Samenvattend: met contractbeheer en -management wordt consistentie aangebracht tussen de doelstelling van de aanbesteding, het bestek voor de aanbesteding én de realisering van deze doelstelling gedurende de contractperiode van de gecontracteerde partij. Daarnaast moet het nieuw af te sluiten contract een maximale ondersteuning leveren aan de corebusiness van de opdrachtgever.

KUNNEN WE
JE HELPEN?

Helpen en faciliteren doen we graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.