(Semi) Overheid

We mogen gemeenten, provincies, waterleidingmaatschappijen en bijvoorbeeld ook het Allied Joint Force Command Headquarters (hoofdkantoor NAVO) tot onze klantenkring rekenen.

De wetgeving schrijft voor dat (semi)overheden aanbestedingsplichtig zijn. Kostenbewustzijn en efficiënter werken is van belang en de overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie. Ook zien we dat overheden steeds meer oog hebben voor de beleving van hun klanten: burgers en bedrijven.

ORGANISATIES WAAR WE
VOOR WERKEN