KUNNEN WE
JE HELPEN?

Helpen en faciliteren doen we graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Kwaliteitsmetingen

De zorg voor kwaliteit blijft onze opdrachtgevers en dienstverleners bezighouden. In een tijd waarin interne en externe klanten steeds veeleisender worden, wordt hier veel waarde aan gehecht. Elke organisatie probeert een dienst of product zo goed mogelijk te leveren. Maar lukt dat daadwerkelijk? Er moet tegenwoordig vaak steeds meer geleverd worden in steeds minder tijd! Wat gaat er goed en waar kan nog iets verbeterd worden? Door prestaties objectief te meten kunnen stuurvariabelen gegenereerd worden voor het verbeteren van de prestaties. Indien op basis van het resultaat wordt bijgestuurd kunnen kwaliteitsmetingen op een later tijdstip herhaald worden. Daarnaast wordt er vergeleken met voorgaande metingen om te checken of er daadwerkelijk vooruitgang is geboekt. Key-Quality voert een groot aantal kwaliteitsmetingen uit. Denk hierbij aan:

 • VSR-kwaliteitsmeting
 • VSR-inventarisatie
 • Nulmeting
 • Optimum-meting
 • Operationele audit
 • Ruimtestaten
 • Digitaliseren van tekeningen
 • Glasbewassing
 • HACCP metingen
 • Mystery Visit
 • Visuele vloerinspectie
 • Visuele kwaliteitsmeting

Code verantwoordelijk marktgedrag

“De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is opgesteld door een breed samengestelde commissie en moet leiden tot verantwoordelijk marktgedrag op basis van duurzame marktverhoudingen in de schoonmaakmarkt. De code is opgesteld door een commissie waarin zowel de verschillende marktpartijen, vakorganisaties en deskundigen zijn vertegenwoordigd. Het is voor ons een vanzelfsprekendheid dat wij deze code op 15 juni 2012 hebben ondertekend.

Keurmerk Vereniging Schoonmaak Research

VSR wil een herkenbare kwaliteitsstandaard die te controleren is voor opdrachtgevers. VSR-KMS is het meest onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde en reproduceerbare systeem op de markt. Bovendien voldoet het VSR-KMS als enige kwaliteitsmeetsysteem aan zowel de eisen als aanbevelingen van de NEN 2075 en de Europese norm EN 13549. Key-Quality is in het bezit van het VSR keurmerk.

KUNNEN WE
JE HELPEN?

Helpen en faciliteren doen we graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.