KUNNEN WE
JE HELPEN?

Helpen en faciliteren doen we graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contract counselling

Een consultant van Key-Quality toetst het (schoonmaak)contract op onder andere de uitgangspunten, de doelstelling en de (rand)voorwaarden. De insteek die gekozen wordt is met name de ‘ziel’ van het contract. Met andere woorden: wat beoogt de opdrachtgever met het contract en wordt dit ook gerealiseerd? Als dit niet gerealiseerd wordt, waar ligt dit dan aan? Waren de uitgangspunten wel goed gedefinieerd, heeft de leverancier vooraf wel voldoende informatie gehad, worden de juiste omstandig-heden geschapen waarin de leverancier ook de gewenste prestatie kan leveren? Doet de leverancier wel wat afgesproken is? Worden er misschien andere zaken verwacht dan daadwerkelijk afgesproken zijn? Op basis van de contract counselling kunnen onderdelen aangepast of opnieuw gedefinieerd worden. Samen met opdrachtgever en opdrachtnemer wordt het contract dus geëvalueerd en, indien nodig, op onderdelen bijgesteld.

KUNNEN WE
JE HELPEN?

Helpen en faciliteren doen we graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.