Kwaliteitscontrole

De zorg voor kwaliteit blijft opdrachtgevers en dienstverleners bezig houden. In een tijd waarin interne en externe klanten steeds veeleisender worden, wordt hier groot belang aan gehecht. Kwaliteitscontrole is om die reden erg belangrijk. Het zorgt ervoor dat je van tevoren weet waar je aan begint. Elke organisatie probeert een dienst of product zo goed mogelijk te leveren. Maar lukt dat daadwerkelijk? In een tijd waarin er steeds meer geleverd moet worden in steeds minder tijd? Wat gaat er goed en waar kan nog iets verbeterd worden? Door kwaliteitscontrole kunnen de prestaties gemeten worden en kunnen stuurvariabelen gegenereerd worden voor het verbeteren van de prestaties. Indien - op basis van het resultaat van de controles - correcties worden uitgevoerd, kunnen de controles op een later tijdstip herhaald worden en vergeleken worden met de voorgaande metingen om te controleren of er daadwerkelijk vooruitgang geboekt is. Key-Quality levert momenteel een aantal kwaliteitscontroles (o.a. VSR schoonmaakcontole, operational audit, HACCP controle, visuele controle, glasbewassingscontrole), die gecombineerd kunnen worden in het 'Management Control Systeem' voor schoonmaakcontracten.

VSR Schoonmaakcontrole

Het VSR - kwaliteitsmeetsysteem tilt het schoonmaakonderhoud uit de sfeer van de subjectieve beoordeling. Derhalve is de VSR-standaard een rationeel managementinstrument dat een opdrachtgever de garantie geeft dat zijn opdracht goed en professioneel wordt uitgevoerd.

Lees verder »

VSR - inventarisaties

Om VSR-controles uit te kunnen voeren, dient voorafgaande aan de controles éénmalig op elk object een ‘VSR-inventarisatie’ uitgevoerd te worden.

Lees verder »

DKS Monitor

Key-Quality heeft de DKS monitor ontwikkeld. Dit instrument is bedoeld om de uitslagen van DKS-controles te analyseren en door middel van grafieken te visualiseren. De DKS monitor genereert stuurinformatie die gebruikt kan worden om het schoonmaakproces te optimaliseren. Het schoonmaakbedrijf kan deze informatie gebruiken om op ieder gewenst moment inzicht te verkrijgen in het schoonmaakproces.

Lees verder »

Operational audit

Het is van groot belang om alle eisen en randvoorwaarden voor uitvoering van de dienstverlening regelmatig te toetsen. Deze toetsing kan uitgevoerd worden door middel van de operational audit van Key-Quality.

Lees verder »

Visuele schoonmaakcontroles

Een visuele controle geeft inzicht in de kwaliteit van de schoonmaak, gerelateerd aan de specifieke omgeving. Uit het rapport blijkt of de schoonmaak acceptabel is, in relatie tot vergelijkbare omstandigheden. In een treinstation wordt bijvoorbeeld een andere norm gehanteerd dan in een operatiekamer.

Lees verder »

Nulmeting schoonmaakonderhoud

Om de uitgangspositie vast te leggen en om vast te stellen of er sprake is van achterstallig onderhoud en hoe ernstig dit achterstallig onderhoud is, kan een nulmeting uitgevoerd worden.

Lees verder »

Inmeten gebouwen en glasoppervlakte

Key-Quality wordt veelvuldig ingezet voor het inmeten van ruimten en het inmeten van glasoppervlakte. Aan de hand van deze informatie worden dan ruimtestaten en glasstaten ontwikkeld. Deze ruimte- en glasstaten kunnen voor allerlei doeleinden gebruikt worden, maar worden met name gebruikt als basis voor de aanbesteding van schoonmaak en glasbewassing.

Lees verder »

Digitaliseren van tekeningen

Key-Quality kan bestaande tekeningen digitaliseren op een snelle en vakkundige manier.

Lees verder »

Glasbewassingscontroles

Voor een doelmatige en een verantwoorde uitvoering van glasbewassing als onderdeel van het schoonmaakonderhoud is het aan te bevelen om de kwaliteit van deze glasbewassing regelmatig te laten controleren. Key-Quality kan deze controles uitvoeren.

Lees verder »

HACCP controles

Levensmiddelen moet je veilig kunnen eten. Daarom is de hygiëne tijdens de gehele productie een belangrijk aandachtspunt. Evenals de controle op de grondstoffen en het logistieke proces. Het HACCP-systeem helpt hierbij.

Lees verder »

Mystery Guest

In veel gevallen is het zinvol om onaangekondigd en anoniem een onderzoek of controle uit te voeren. Dit geeft vaak een verbluffend inzicht in de dienstverlening, vooral in frontoffice functies. Om zo'n onderzoek uit te voeren, kan gebruik gemaakt worden van een mystery guest van Key-Quality.

Lees verder »

Visuele vloerinspectie

Vloeronderhoud is een van de belangrijkste aandachtspunten in een schoonmaakcontract. Steeds meer worstelen bedrijven met problemen omtrent dit onderhoud. Key-Quality biedt daarom een nieuwe dienst aan: het uitvoeren van visuele vloerinspecties.

Lees verder »

Vluchtplannen ontwerpen

Key-Quality verzorgt voor u op professionele wijze doeltreffende vluchtplannen die ook nog eens voldoen aan de wettelijke eisen.

Lees verder »

Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl