Adviesbureau voor inkoop en facilitair management
Neem direct contact op

Mystery Guest

Key-Quality kan een Mystery Guest leveren. Voorafgaand aan de inzet van onze Mystery Guest wordt met de opdrachtgever afgesproken wat de doelstelling van het onderzoek is. De Mystery Guest kan ingezet worden om te controleren of afspraken die gemaakt zijn, op de juiste wijze uitgevoerd worden.

De Mystery Guest kan zowel technische aspecten controleren, als belevingsaspecten onderzoeken. Dit is volledig afhankelijk van de opdracht die wordt verstrekt. De Mystery Guest kan ook ingezet worden om te onderzoeken waar verbeteringen in de dienstverlening mogelijk zijn, of ter controle van de gemaakte afspraken tussen diverse partijen.

Alle bevindingen worden genoteerd. Na het bezoek worden de bevindingen kort tijdens een mondeling gesprek gerapporteerd. Binnen twee weken nadat het onderzoek uitgevoerd is, worden alle bevindingen digitaal gerapporteerd in de vorm van een rapport. Additioneel is het ook mogelijk om in het rapport conclusies en aanbevelingen op te nemen.

Voor de uitvoering zet Key-Quality mensen in die ter zake deskundig zijn. Alle personen die door Key-Quality ingezet worden hebben een facilitaire achtergrond en een HBO opleiding. Deze personen zijn daardoor zeer goed in staat om te beoordelen of de ervaringen die tijdens een bezoek verzameld worden, voldoen aan de afspraken die hierover met u als opdrachtgever gemaakt zijn.

Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl