Adviesbureau voor inkoop en facilitair management
Neem direct contact op

Visuele schoonmaakcontroles

Controle van schoonmaakkwaliteit
In veel gevallen heeft een opdrachtgever er behoefte aan om door een onafhankelijke inspecteur de kwaliteit van de schoonmaak te laten onderzoeken. VSR-controles toetsen de uitvoering van de werkprogramma’s maar geven géén oordeel over de kwaliteit van de schoonmaak. De beoordeling van de kwaliteit van schoonmaak is namelijk subjectief. Door middel van een visuele schoonmaakcontrole kan Key-Quality een waardering over de kwaliteit van de schoonmaak geven binnen diverse sectoren.

Er kunnen ook visuele controles uitgevoerd worden als bijvoorbeeld de frequentie van schoonmaken lager ligt dan minimaal één keer per week, of indien een opdrachtgever niet wil investeren in een VSR-inventarisatie.

Managementinstrument
De Visuele schoonmaakcontrole wordt uitgevoerd door een deskundige kwaliteitsinspecteur. De uitkomst geeft een goed beeld van de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden. Alle aspecten van het schoonmaakonderhoud kunnen worden beoordeeld, maar de verslaglegging heeft geen juridische waarde. De norm wordt gevormd door het referentiekader van de inspecteur binnen het betreffende marktsegment. De praktijk wijst uit, dat een visuele schoonmaakcontrole een zeer waardevol instrument kan zijn in de aansturing van een schoonmaakdienst of -leverancier.

Het systeem kan signalen geven naar enerzijds het directe toezicht op de schoonmakers en anderzijds naar het overleg tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf over het gekozen programma van eisen. De visuele schoonmaakcontrole is een instrument dat separaat ingezet kan worden, maar maakt tevens onderdeel uit van het Management Control Systeem (MCS) van Key-Quality.

Analyse en advisering
Elke fout heeft een oorzaak en elke fout heeft een gevolg. Een analyse van de resultaten is dan ook minstens zo belangrijk als de inspectie zelf. Welke fouten zijn gemaakt en hoe zijn deze fouten ontstaan? Een grondige analyse van de foutscore brengt het antwoord op dergelijke vragen boven tafel en vormt zo een handvat voor het nemen van actie. De kwaliteitsbeoordeling heeft uitsluitend een corrigerende functie: geen doel maar een middel om het niveau van het schoonmaakwerk optimaal in overeenstemming te brengen met de verwachtingen van de opdrachtgever én de gebruiker van de schoongemaakte ruimte.

Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl