VSR Schoonmaakcontrole

Objectieve meting van kwaliteit
Wat is schoon? Een simpele vraag, die echter lastig te beantwoorden is. Vuil en schoon zijn subjectieve begrippen waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend. Met het VSR-KMS systeem is in de schoonmaakdienstverlening de subjectieve beoordeling van kwaliteit vervangen door een objectieve beoordeling. Het VSR Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) is al jaren ingeburgerd in het schoonmaakonderhoud. VSR-controle geeft schoonmaakbedrijven én opdrachtgevers een instrument in handen om objectief en rationeel te bepalen of de geleverde schoonmaakprestaties voldoen aan de tevoren gemaakte afspraken.

Analyse en advisering
Elke fout heeft een oorzaak en elke fout heeft een gevolg. Een analyse van de resultaten is dan ook minstens zo belangrijk als de inspectie zelf. Welke fouten zijn gemaakt en hoe zijn deze fouten ontstaan? Een grondige analyse van de foutscore brengt het antwoord op dergelijke vragen boven tafel en vormt zo een handvat voor het nemen van actie. De kwaliteitsbeoordeling heeft uitsluitend een corrigerende functie: geen doel maar een middel om het niveau van het schoonmaakwerk optimaal in overeenstemming te brengen met de verwachtingen van de opdrachtgever én de gebruiker van de schoongemaakte ruimte.

Managementinstrument
Het VSR - kwaliteitsmeetsysteem tilt het schoonmaakonderhoud uit de sfeer van de subjectieve beoordeling. Derhalve is de VSR-standaard een rationeel managementinstrument dat een opdrachtgever de garantie geeft dat zijn opdracht goed en professioneel wordt uitgevoerd. De VSR-controle draagt duidelijk bij aan de verhoging van het professionele niveau van het schoonmaakonderhoud. Het systeem kan signalen geven naar enerzijds het directe toezicht op de schoonmakers (bewaken van de uitvoering en eventueel herinstructie van de medewerk(st)er) en anderzijds naar het overleg tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf over het gekozen programma van eisen (bijsturen van het schoonmaakprogramma) en over mogelijk te nemen preventieve maatregelen (bijvoorbeeld schoonloopmatten). VSR-KMS is derhalve een nuttig managementinstrument, dat na een aantal jaren ontwikkelen, testen, bijsturen en hertesten inmiddels is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken systeem binnen de Nederlandse schoonmaakdienstverlening. De VSR-schoonmaakcontrole kan separaat ingezet worden, maar vormt tevens een onderdeel van het Management Control Systeem (MCS) van Key-Quality.

Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl