GGD Zuid Limburg Key-Quality is hoofdaannemer van het schoonmaakcontract bij GGD Zuid Limburg.
Key-Quality is hoofdaannemer van het schoonmaakcontract bij GGD Zuid Limburg. Daarnaast heeft Key-Quality diverse aanbestedingen uitvoerd voor GGD Zuid Limburg, namelijk de Europese aanbesteding multifunctionals en de aanbesteding drukwerk.

Over GGD Zuid Limburg

De GGD Zuid Limburg is de geneeskundige gezondheidsdienst van de gemeenten in Zuid-Limburg. Een dienst die zich inzet voor de gezondheid van de inwoners van Zuid-Limburg door het uitvoeren van de collectieve preventie maar ook door het leveren van spoedeisende medische hulpverlening en geneeskundige hulp bij calamiteiten. Het is de kerntaak van de GGD Zuid Limburg om de belangen van gemeenten te behartigen op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg ten behoeve van de bevolking van Zuid-Limburg. De GGD draagt zorg voor de uitvoering van alle taken binnen dit terrein die aan gemeenten of gezondheidsdiensten zijn opgedragen.
Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl