Onderwijsstichting Movare Key-Quality heeft diverse Europese aanbestedingen begeleid voor Onderwijsstichting Movare, o.a. de Europese aanbesteding ICT hardware en dienstverlening, multifunctionals, onderwijs leer pakket en schoonmaak.
Key-Quality heeft de volgende Europese aanbestedingen begeleid voor Onderwijsstichting Movare: ICT hardware en dienstverlening, multifunctionals, schoonmaak, sanitaire benodigdheden, afvalverwijdering, onderwijs leer pakket en papier.

Daarnaast voert Key-Quality voor Onderwijsstichting Movare audits en VSR-controles uit.

Over Onderwijsstichting Movare

Onderwijsstichting MOVARE is het bevoegd gezag van 58 scholen in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 54 ‘reguliere’ basisscholen, 3 basisscholen voor speciaal onderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal 13.300 leerlingen verdeeld over 70 locaties. MOVARE kent katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs. Vijf basisscholen bieden Jenaplanonderwijs aan en één basisschool werkt volgens het principe van het Freinetonderwijs.
Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl