ROC Mondriaan Key-Quality heeft voor ROC Mondriaan in Den Haag en omgeving de Europese aanbesteding schoonmaak verzorgd.
Key-Quality heeft de opdracht verworven om voor ROC Mondriaan in Den Haag en omgeving de Europese aanbesteding schoonmaak te verzorgen.Gedurende de beginfase van het nieuwe contract heeft Key-Quality ook de verantwoordelijkheid van de implementatie op zich genomen.

In dit kader voert Key-Quality bij ROC Mondriaan ook onderzoeken naar de kwaliteitbeleving van de schoonmaak uit, worden audits uitgevoerd, wordt de DKS monitor toegepast en worden VSR kwaliteitscontroles gelopen.
De Europese aanbesteding heeft geleidt tot resultaatgerichte schoonmaak binnen ROC Mondriaan. Middels de inzet van enkele stuurinstrumenten worden actiepunten uitgezet om de dienstverlening optimaal te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van ROC Mondriaan.

Over ROC Mondriaan

ROC Mondriaan levert een actieve bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling in Den Haag en de regio. Zij bevorderen de maatschappelijke deelname van de deelnemers (studenten en cursisten) met een breed, samenhangend onderwijsaanbod: beroepsopleidingen, volwassenen-onderwijs, bedrijfsopleidingen en functiegerichte trainingen. De deelnemers (studenten en cursisten) en hun loopbaan staan bij Mondriaan centraal. Zij streven ernaar dat de deelnemers hun opleidingstrajecten met een kwalificatie beëindigen. Daarmee vervullen zij een centrale functie in de driehoek arbeidsmarkt-deelnemer-onderwijs. Een goede afstemming met bedrijven, instellingen, overheden en maatschappelijke groeperingen is daarvoor een absolute voorwaarde. De kernwaarden van Mondriaan zijn: gemeenschapszin, integriteit, professionaliteit, respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Mondriaan wil een leer- en werkomgeving bieden die een afspiegeling is van de maatschappij, waarin alle medewerkers met verschillende achtergronden (jong, oud, fulltimers, parttimers, allochtoon, autochtoon, validen, mindervaliden) zich ontspannen kunnen bewegen. Mondriaan kent een cultuur waarin samenwerking belangrijk is en er ruimte is voor eigen inbreng.
Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl