Adviesbureau voor inkoop en facilitair management
Neem direct contact op

Contract counseling

Contractbeheersing
Als een organisatie een contract afsluit, heeft men hiermee een bepaalde intentie. Deze intentie wordt geformuleerd in doelstellingen. Een contract wordt zo opgesteld dat de leverancier een maximale bijdrage levert aan het behalen van de doelstelling van de opdrachtgever. Door het inrichten van een goed contractbeheer systeem kan gevolgd worden of, en op welke wijze de doelstellingen gehaald worden. Contract counseling vormt een instrument dat separaat ingezet kan worden, maar vormt tevens het strategische aspect uit het Management Control Systeem (MCS) van Key-Quality.

Contract counseling
Een consultant van Key-Quality toetst het (schoonmaak)contract op onder andere de uitgangspunten, de doelstelling en de (rand)voorwaarden. De insteek die gekozen wordt is met name de ‘ziel’ van het contract. Met andere woorden: wat beoogt de opdrachtgever met het contract en wordt dit ook gerealiseerd? Als dit niet gerealiseerd wordt, waar ligt dit dan aan? Waren de uitgangspunten wel goed gedefinieerd, heeft de leverancier vooraf wel voldoende informatie gehad, worden de juiste omstandigheden geschapen waarin de leverancier ook de gewenste prestatie kan leveren? Doet de leverancier wel wat afgesproken is? Worden er misschien andere zaken verwacht dan daadwerkelijk afgesproken zijn? Op basis van de contract counseling kunnen onderdelen aangepast worden of opnieuw gedefinieerd worden. Samen met opdrachtgever en opdrachtnemer wordt het contract dus geëvalueerd en, indien nodig, op onderdelen bijgesteld.

Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl