Adviesbureau voor inkoop en facilitair management
Neem direct contact op

Glasbewassingscontroles

Voor een doelmatige en een verantwoorde uitvoering van glasbewassing als onderdeel van het schoonmaakonderhoud is het aan te bevelen om de kwaliteit van deze glasbewassing regelmatig te laten controleren. Key-Quality kan deze controles uitvoeren.

Door zo kort mogelijk na oplevering van de glasbewassing de kwaliteit te controleren wordt voldoende informatie verzameld om vast te kunnen stellen of de leverancier voldoet aan de gestelde eisen. Tijdens de kwaliteitscontrole wordt gecontroleerd of de glasbewassing overeenkomstig afspraak is uitgevoerd.

Kwalitatief goed onderhoud van het aanwezige gevel- en separatieglas dient te worden uitgevoerd om er voor te zorgen dat:
•    het representatieve karakter van gebouwen gehandhaafd blijft;
•    de toegepaste materialen in optimale conditie blijven;
•    onderhouds- en vervangingskosten tot een minimum worden beperkt.

In hoeverre de uitvoering van de glasbewassing overeenkomt met de gemaakte afspraken in het bestek, is afhankelijk van onder meer de volgende factoren:
•    Risico Inventarisatie en Evaluatie rapport;
•    Materiaal, zoals ladders, gondels, e.d.;
•    Technische staat van de gevel;
•    Het gevel- en separatieglas en de omlijsting;
•    Voorzieningen die voldoen aan wettelijke voorschriften;
•    Opleiding en taakomschrijving van het personeel;
•    Kwaliteit en kwantiteit van de leiding.

Kwaliteit is alleen te meten indien er criteria aangeven kunnen worden, die rechtstreeks verband houden met kwaliteitsaspecten. De te reinigen elementen dienen bij controle te voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn in de opleveringsstaat. Met het kwaliteitmeetsysteem voor de glasbewassing kan worden vastgesteld of de glasbewassing conform het contract wordt uitgevoerd.
De beleving van de kwaliteit is gebonden aan de eindgebruiker. De eindgebruiker bepaalt dan of de gewenste kwaliteit geleverd is.

Bij het beoordelen van de geleverde kwaliteit moet de planning van de glasbewassing bekend zijn. Alleen de werkzaamheden die in het bestek beschreven zijn, kunnen beoordeeld worden.

Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl