Operational audit

Als een organisatie een contract afsluit, heeft men hiermee een bepaald doel. Dit wordt geformuleerd in doelstellingen. Een contract wordt zo opgesteld dat de leverancier een maximale bijdrage levert aan het behalen van de doelstelling van de opdrachtgever. In contracten en bestekken worden daarom vele afspraken gemaakt en voorwaarden gesteld die gezamenlijk de randvoorwaarden vormen om de doelstelling te kunnen behalen.

Door middel van een audit worden álle contractafspraken getoetst.

Het contract en het bestek dat tijdens de aanbesteding gebruikt is, wordt bestudeerd. Vervolgens wordt een checklist ontwikkeld die gebruikt wordt voor de audit. Door middel van deze audit wordt getoetst of de leverancier aan alle contractafspraken en contractvoorwaarden voldoet. Voorbeelden hiervan zijn: De aanwezigheid van DKS rapporten, verklaring omtrent het gedrag, percentage inzet jeugdigen, opleidingspercentage, enz.

Voor een goede contractbeheersing is het van belang deze aspecten regelmatig te toetsen, waarna de opdrachtgever dit met de opdrachtnemer kan bespreken. De operational audit is een instrument dat separaat ingezet kan worden, maar maakt tevens onderdeel uit van het Management Control Systeem (MCS) van Key-Quality.

Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl