Missie

De missie van Key-Quality is om samen met de klanten te werken aan een constante kwaliteitsverbetering.

Kwaliteit leveren, wie wil dat nu niet? Iedereen wil toch een goede kwaliteit en als dat niet lukt in actie komen? De praktijk laat een heel ander beeld zien. Veel organisaties blijken veel meer aandacht te besteden aan wat er gedaan moet worden, dan aan de kwaliteit die het heeft opgeleverd. Metingen, onderzoek en rapportages over de resultaten worden gebruikt voor verantwoording en omdat het moet, maar veel minder om richting te geven aan verbeteringen. Key-Quality voert niet alleen onderzoeken en controles uit ter verantwoording van het management, maar vooral om stuurinformatie te genereren waarmee de kwaliteit verbeterd kan worden.

Key-Quality zorgt ervoor dat de beleving over de kwaliteit van de dienstverlening in overeenstemming wordt gebracht met het beleid en de doelstellingen van de betreffende opdrachtgever.

Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl