Europese aanbesteding Bouw(team)

Key-Quality heeft voor Stichting SAAM te Oss een Europese aanbesteding van een bouwteam begeleid. Het project betreft de realisatie van een multifunctionele accommodatie van circa 4.229 m2 BVO in twee lagen, waarin wijkgebouw de Kom In, de schoolgebouwen van Camelot en De Palster én Sporthal Germenzeel worden ondergebracht. Deze Europese aanbesteding werd in drie percelen uitgevoerd:
  • Enginering van bouwkundige onderdelen;
  • Enginering van de werktuigbouwkundige installaties;
  • Enginering van de elektrotechnische installaties.
De nieuwbouw van deze multifunctionele accommodatie in Uden wordt gerealiseerd door het per perceel selecteren en contracteren van één opdrachtnemer, die in een bouwteam (bestaande uit de aannemers van de 3 percelen, de opdrachtgever, de architect en een constructeur) een voorlopig ontwerp (VO) uitwerkt tot een definitief ontwerp (DO). Of het werk gerealiseerd gaat worden door het betreffende bouwteam, wordt bepaald na het gereedkomen van de totale begroting. De geselecteerde opdrachtnemer krijgt dan de mogelijkheid om het werk te realiseren.  
Parklaan 6-8 | 6131 KG Sittard | T: 046-458 3222 | F: 046-458 0707 | informatie@key-quality.nl